LCC / LCA

LCA

LCA

V současnosti se ve světě aplikuje analytická metoda environmentálního managementu s názvem Life Cycle Assessment – LCA, v češtině označovaná jako posuzování životního cyklu.

SBToolCZ

SBToolCZ

SBToolCZ je lokalizovaná česká metodika pro hodnocení komplexní kvality budov.

LCC

LCC

LCC – Life Cycle Cost je metoda ekonomické analýzy, při které hodnotíme při určité časové periodě všechny důležité náklady na budovu.