PENB (štítek)

Průkaz energetické náročnosti (PENB), lidově také štítek, hodnotí budovy dle stejných kritérií, díky tomu jdou domy porovnat a objektivně zjistit energetickou náročnost objektu. Hodnotí posuzovaný objekt z hlediska spotřeby energií na vytápění, ohřev teplé vody, na chod vzduchotechnických zařízení a klimatizací, na umělé osvětlení.

Co je PENB?

Lidově:
PENB se dá přirovnat k technickému průkaz automobilu, je zde vidět spotřeba energie různých částí budovy: vytápění, ohřev teplé vody, na chod vzduchotechnických zařízení a klimatizací, na umělé osvětlení.

Odborně:

Budovy během celého životního cyklu spotřebovávají významné procento primárních energetických zdrojů a generují významné množství emisí CO2. Minimalizaci uvedené spotřeby a emisí lze dosáhnout snižováním energetické náročnosti budov. Jako prostředek k dosažení těchto cílů slouží hodnocení staveb z pohledu spotřeby energie (PENB) a stanovení požadavku na ně (vyhlášky a zákony). Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady a tak tento průkaz, resp. energetická náročnost objektu bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Orientační tabulka ročních nákladů na provoz rodinného domu

Bez názvu

Jaké informace získám z PENB?

Zadavatel obdrží dokument o hodnocení budovy, jehož forma je předepsána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov. Průkaz obsahuje protokol a shrnutí ve formě grafického vyjádření obsahující:

  • celkovou dodanou (vypočtenou) spotřebu energie budovy
  • celkovou vypočtenou spotřebu primární energie (je to spotřeba energie budovy upravená o energii potřebnou k jejímu „vytěžení“ a dopravě do místa spotřeby)
  • dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
  • průměrný součinitel prostupu tepla Uem obálkou budovy (stěny, okna, dveře, střecha, podlaha na terénu nebo nad nevytápěným prostorem)

Vše je zatříděno do klasifikační třídy A až G. Každý průkaz je označen datem vydání a identifikačními údaji energetického specialisty. Platnost průkazu je 10 let, pokud nedojde ke změnám majícím vliv na spotřeby energií budovy.

Kdo mi průkaz vystaví?

Průkaz potvrzuje energetický specialista oprávněný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Náš tým autorizovaných energetických specialistů s několikaletou praxí ve zpracovávání průkazů energetické náročnosti, žádostí a realizací dotací z programu Zelená úsporám a energetickém poradenství Vám potřebný průkaz zajistí za výhodnou cenu.


KONTAKT
Ing. Michal Mazanec
+420 604 351 340
mazanec@ecoten.cz