Energetické audity

Energetická studie

Energetická studie

Energetická studie je dokument porovnávající stávající stav objektu s objektem, na kterém budou realizovány úsporná opatření včetně popisu těchto opatření.

Energetický posudek

Energetický posudek

Zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Energetický audit

Energetický audit

Zpráva, jejímž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných objektů včetně návrhu opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Energetický management

Energetický management

Energetický management můžeme charakterizovat jako systematický proces monitorování, kontrolování a provádění opatření směřujících ke snižování spotřeb energie, snížení jejich energetické náročnosti a zlepšování energetické účinnosti.