LCC

LCC – Life Cycle Cost

LCC – Life Cycle Cost je metoda ekonomické analýzy, při které hodnotíme při určité časové periodě všechny důležité náklady na budovu.

Výstavba nebo rekonstrukce budov jsou z hlediska investic velice náročné akce. Přesto bychom se neměli řídit při rozhodování pouze výši těchto investic. Jako investoři bychom se měli vždy zajímat také o budoucí provozní náklady budovy. Předkládaná metodika Stanovení nákladů budovy za dobu jejího užívání umožňuje získat kvalifikované podklady pro investiční rozhodování. Tato metodika známá pod názvem LCC – Life Cycle Cost je v podstatě jakýmsi úhrnným pohledem na všechny výdaje a náklady související s budovou, které převedeme standardními ekonomickými výpočty na současnou hodnotu ke dni rozhodování.


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz