Dotace

OPPIK

OPPIK

Dotační program pro firmy a podniky pro snížení energetické náročnosti administrativních budov a budov výroby, tzn.: zateplení, výměna výplní otvorů, rekuperace, změna technologie výroby, změna technologie vytápění atd.

IROP

IROP

Dotační program pro snížení energetické náročnosti bytových domů pro celou ČR kromě Prahy. Program podporuje úspory energií, tzn.: zateplení, výměna výplní otvorů, rekuperace, změna technologie vytápění, vlastní výroba elektřiny atd.

OPŽP

OPŽP

Dotační program pro snížení energetické náročnosti veřejných budov pro celou ČR kromě Prahy. Podporované jsou budovy ve vlastnictví obcí, měst nebo státu, jako např.: školy, školky, městské úřady, plavecké stadiony…

OP PPR

OP PPR

Dotační program pro snížení energetické náročnosti veřejných budov v Praze. Podporovány jsou budovy s koncepčním plánem udržitelného rozvoje přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. A energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Dotační program určen pro rodinné domy po celé ČR a bytové domy v Praze, podporovány jsou: snížení energetické náročnosti budov (zateplení), výstavba domů v pasivním standardu, výměna zdrojů vytápění, instalace rekuperačních jednotek a solárních systémů.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Dotační program podporující výměnu neekologických zdrojů vytápění za zdroje ekologické. Výměna je možná pouze u uhelných kotlů emisní třídy I. a II.