OPPIK

Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost – Úspory energie

 

Příjemci podpory jsou malé, střední i velké podniky.

 • termín pro předběžné žádosti:                     od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
 • termín pro plné žádosti:                                od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016
 • termín realizace:                                             3 roky, zároveň však max. do 31. 12. 2018

 

 • finanční alokace pro rok 2015 je:                5 mld. Kč
 • výše dotace:                                                    min. 0,5 mil. – max. 250 mil.

 

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců):            50 % dotace
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců):    40 % dotace
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců):         30 % dotace

 

Typy podporovaných žadatelů – právní formy:

 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik
 • s.; k.s.; s.r.o.; v.o.s. 

 

Na co vše můžu žádat dotaci:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů, elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady
 • zastaralých technologií za efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • (zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technolog. procesů
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy max. instalovaný výkon 30 kWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v KN)
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření). Maximální roční výroba elektřiny a tepla z vysokoúčinné KVET by měla odpovídat roční spotřebě elektřiny a tepla příslušného podniku.

 

Na co žádat nemohu:

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
 • rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
 • revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění – jedná se o budovy, kde nelze doložit KSE (konečná spotřeba energie) v rámci období posledních 5 let.

 

Nemohu žádat dle katastru nemovitostí na:

 • objekt k bydlení
 • bytový dům
 • rodinný dům
 • stavba pro rodinnou rekreaci

KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz