Rodinné domy

Stručný soupis důležitých parametrů 


Pouze pro rodinné domy 

Pro rok 2016

 • Příjem žádostí: od 22. 10. 2015
 • Ukončení příjmu žádostí: do 31.12.2021,
 • Finanční obnos pro rok 2020 je: 27 mld. Kč – prodej emisních povolenek (AAU)

Oblasti podpory:

 • Rekonstrukce a přístavby zahrnující zateplení a výměnu oken
 • Výstavba pasivních domů
 • Instalace kotlů, kamen a tepelných čerpadel
 • Instalace solárních panelů (fototermické a fotovoltaické panely)
 • Instalace rekuperace

image013

Oblast A (rekonstrukce a přístavby, zateplení (komplexní) + výměna otvorových výplní)

Podmínky:

 • Žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) do 1. 7. 2007
 • Maximálně 3 bytové jednotky
 • Lhůta pro realizaci 18 měsíců

Celkové částky dotace:

Dotace A.0 A.1 A.2 A.3
Požadovaná úspora energie 20% 40% 50% 60%
Zateplení obvodových stěn 500 500 600 800
Zateplení šikmé či ploché střechy 500 500 600 800
Výměna výplni stavebních otvorů 2 100 2 100 2 750 3 800
Zateplení podlahy na terénu 700 700 900 1 200
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a
nevytápěným prostorem,…)
330 330 400 550
REKUPERACE

 

Poznámka:

 • Pro Moravskoslezský a Ústecký kraj je dotace zvýšená o 10%.
 • Pro budovu v památkové zóně nebo památkově chráněnou je dotace zvýšena o 30%.
 • Použití materiálů s EPD typu III (min na 75% plochy opatření) je dotace zvýšena o 5%.
 • Zpětné čerpání dotace pouze pro stavební úpravy provedené od 1. 1. 2014, nebo do 24 měsíců zpětně.

Další dotace:

 • Energetický posudek + PD + TDI 25 000,- Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory

image017

Oblast B (výstavba pasivních domů)

Podmínky:

 • Dotace pouze na výstavbu pasivních domů
 • Maximální velikost vztažné plochy 350 m2.

Lhůta pro realizaci 24 měsíců

Podoblast Měrná potřeba tepla Jednorázová dotace [Kč]
B.1 ≤ 20 kWh/m².rok 300 000 Kč
B.2 ≤ 15 kWh/m².rok 450 000 Kč

 

Poznámka:

 • Pro Moravskoslezský a Ústecký kraj je dotace zvýšená o 10%
 • Použití materiálů nebo výrobků s EPD typu III je dotace zvýšena o 10 000,- Kč (min. 5 různých výrobků)
 • Zpětné čerpání dotace pouze pro výstavbu provedenou od 1. 1. 2014, nebo do 24 měsíců zpětně

Další dotace:

 • Projekt pro žádost      35 000,- Kč

image020

Oblast C. 1 (instalace zdrojů vytápění společně se stavebními úpravami z oblasti A (zateplení))

Podmínky:

 • Výměna pouze pro zdroje na tuhá a kapalná paliva – neekologická (uhlí, koks, mazut) za předpokladu vlastnictví nemovitosti fyzickou osobou PROVEDENÁ DO 15. 7. 2015
 • Výměna elektrického vytápění pouze za tepelné čerpadlo
 • Výměny lokálního vytápění za centrální zdroj vytápění
 • Maximálně 3 bytové jednotky
 • Lhůta pro realizaci 18 měsíců
Podoblast Typ zdroje Výše dotace [Kč]
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem
s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
50 000
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se
samočinnou dodávkou paliva
50 000
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 100 000
C.1.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000
C.1.8 Plynové kondenzační kotle 18 000
C.1.9 Napojení na CZT (50% OZE) 40 000

 

Poznámka:

 • Nutnost aku. nádrže 20l na instalovaný 1 kW výkonu kotle s ruční dodávkou paliva – biomasa
 • Nutnost aku. nádrže 15l na instalovaný 1 kW tep. čerpadla – neplatí pro invertor
 • Zpětné čerpání dotace pouze pro stavební úpravy i instalaci zdroje provedené od 1. 1. 2014, nebo do 24 měsíců zpětně.

Další dotace:

 • Energetický posudek  5 000,- Kč, max. však 15 % z částky podpory

image025

Oblast C. 2 (instalace zdrojů vytápění (pouze výměna zdroje))

Podmínky:

 • Výměna pouze pro zdroje na tuhá paliva – neekologická (uhlí, koks, mazut) za předpokladu vlastnictví nemovitosti fyzickou osobou PROVEDENÁ DO 15. 7. 2015
 • Výměna elektrického vytápění pouze za tepelné čerpadlo
 • Výměny lokálního vytápění za centrální zdroj vytápění
 • Maximálně 3 bytové jednotky
 • Lhůta pro realizaci 9 měsíců
 • Maximálně 3 bytové jednotky
 • Lhůta pro realizaci 9 měsíců
 • Ea ≤ 150kWh/m2rok
Podoblast Typ zdroje Výše dotace [Kč]
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 40 000
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem
s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
40 000
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se
samočinnou dodávkou paliva
40 000
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 80 000
C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 80 000
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 60 000
C.2.8 Plynové kondenzační kotle 15 000
C.2.9 Napojení na CZT (50% OZE) 30 000

 

Poznámka:

 • Nutnost aku. nádrže 55l na instalovaný 1 kW výkonu kotle s ruční dodávkou paliva – biomasa
 • Zpětné čerpání dotace pouze pro stavební úpravy i instalaci zdroje provedené od 1. 1. 2014, nebo do 24 měsíců zpětně.

Další dotace:

 • Energetický posudek  5 000,- Kč, max. však 15 % z částky podpory

image029

Oblast C. 3 (instalace solárních – fototermických a fotovoltaických systémů)

Podmínky:

 • Maximálně 3 bytové jednotky
 • Stávající domy, novostavby i nedokončené stavby
 • Pro C.3.3 systém nesmí být propojen s distribuční soustavou
 • Pro C.3.4–C.3.6 systém musí být propojen s distribuční soustavou po 1. 1. 2016 o max. vel. 10 kWp
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • Lhůta pro realizaci 9 měsíců
Podoblast Typ systému Výše dotace [Kč]
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody – FOTOTERMIKA 35 000
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění – FOTOTERMIKA 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků
a celkovým ziskem ≥ 1 700 kWh-rok-1
55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem
≥ 1 700 kWh-rok-1
70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh-rok-1 100 000

 

Poznámka:

 • Pro C.3.1 a C.3.3. pokrytí TV min. 50%
 • Pro C.3.1 a C.3.2 velikost akumulace min. 45 l na m2 plochy solárního kolektoru (apertury)
 • Pro C.3.3 a C.3.4 velikost akumulace min. 80 l na 1 kWp
 • Zpětné čerpání dotace pouze pro stavební úpravy i instalaci zdroje provedené od 1. 1. 2014, nebo do 24 měsíců zpětně

Další dotace:

 • Energetický posudek  5 000,- Kč, max. však 15 % z částky podpory

image033

Oblast C. 4 (instalace nuceného větrání (rekuperace))

Podmínky:

 • Maximálně 3 bytové jednotky
 • Samostatná žádost je možná pouze při úspoře 20%
 • n50 <= 2,5 l/h
 • Zkouška průvzdušnosti obálky (blower door test)
 • Lhůta pro realizaci 9 měsíců
Podoblast Typ systému Výše dotace [Kč]
C.4.1 Centrální systém větrání 100 000
C.4.2 Decentrální systém větrání 75 000

 

Poznámka:

 • Zpětné čerpání dotace pouze pro stavební úpravy i instalaci zdroje provedené od 1. 1. 2014, nebo do 24 měsíců zpětně

Další dotace:

 • Energetický posudek 5 000,- Kč, max. však 15 % z částky podpory

KONTAKT
Martin Maderák
+420 731 128 793
info@ecoten.cz