SBToolCZ

SB Tool CZ

Lokalizovaná česká metodika pro hodnocení komplexní kvality budov – SBToolCZ (www.sbtool.cz) je založena na obecném mezinárodním schématu SBTool, které vyvíjí organizace International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE).

Metodika poskytuje pro fázi návrhu budov nástroj, který poukazuje na možnosti, jak danou budovu zlepšit ve sledovaných parametrech respektive v širších souvislostech a posuzovat i vlivy na okolí stavby. V současné době je možné touto metodikou hodnotit pouze obytné budovy ve fázi návrhu. Výstupem je certifikát kvality budovy.

SBTool_01

Pozitivní dopad použití certifikační metody SBToolCZ na návrh budovy (www.sbtool.cz)

 

Pro fázi návrhu budovy má metodika SBToolCZ 33 kritérií, které jsou rozděleny v souladu s principy udržitelné výstavby do třech základních skupin:

 • Environmentální (životní prostředí)
 • Sociální (sociálně kulturní)
 • Ekonomika a management
 • Lokalita budovy (tato kritéria nevstupují do výsledného hodnocení)

SBTool_02

Celkové váhy skupin (www.sbtool.cz)

 

Environmentální skupina má 12 kritérií 

 • E.01 Potenciál globálního oteplování (GWP)
 • E.02 Potenciál okyselování prostředí (AP)
 • E.03 Potenciál eutrofizace prostředí (EP)
 • E.04 Potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP)
 • E.05 Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)
 • E.06 Využití zeleně na pozemku
 • E.07 Využití zeleně na střechách a fasádách
 • E.08 Spotřeba pitné vody
 • E.09 Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů
 • E.10 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě
 • E.11 Využití půdy E.12 Podíl dešťové vody zachycené na pozemku

Sociální skupina má kritérií 11 

 • S.01 Vizuální komfort
 • S.02 Akustický komfort
 • S.03 Tepelné pohoda v letním období
 • S.04 Tepelné pohoda v zimním období
 • S.05 Zdravotní nezávadnost materiálů
 • S.06 Uživatelský komfort
 • S.07 Bezbariérový přístup
 • S.08 Zajištění zabezpečení budovy
 • S.09 Flexibilita využití budovy
 • S.10 Prostorová efektivita
 • S.11 Využití exteriéru budovy pro pobyt obyvatel

 

Ekonomika a management má 4 kritéria

 • C.01 Analýza provozních nákladů
 • C.02 Zajištění prováděcí a provozní dokumentace
 • C.03 Autonomie provozu
 • C.04 Management tříděného odpadu

 

Lokality budovy má 6 kritérií 

 • L.01 Biodiverzita
 • L.02 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci
 • L.03 Dostupnost služeb
 • L.04 Dostupnost veřejné dopravy
 • L.05 Bezpečnost budovy a okolí
 • L.06 Živelná rizika

SBTool_03

Váhy kritérií v jednotlivých skupinách (www.sbtool.cz)


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz