LCA

LCA – Life Cycle Assessment

V současnosti se ve světě aplikuje analytická metoda environmentálního managementu s názvem Life Cycle Assessment – LCA, v češtině označovaná jako posuzování životního cyklu.

Studie LCA slouží pro určení environmentálních dopadů produktů, výrobků či služeb, výpočtu uhlíkové stopy či pro zpracování Environmentálních deklarací. Studie LCA mohou sloužit i pro snižování environmentálních dopadů výrobků, služeb, organizací. Studie LCA může být dobře využita pro komunikaci se zákazníkem či pro vývoj a výzkum.

LCA je nástrojem pro podporu v rozhodování. Pokud se používá správným způsobem, může obchodu zajistit, že jeho volby jsou příznivé pro životní prostředí a tedy i finančně výhodné.

Přínosem analytické metody LCA je její schopnost transformovat souborná data o množství jednotlivých emisí a energetických či palivových požadavků do přehledné sady environmentálních indikátorů či do ekologické stopy.

V současné době je kladen důraz na rozvoj environmentálně šetrných technologií. Nejedná se pouze o energeticky úspornější technologie, ale o koncepční přístup k minimalizaci všech nežádoucích environmentálních dopadů provozu určitých zařízení či výroby a používání daných produktů. Zajímá nás, jakým způsobem volit takový technologický postup, který je environmentálně šetrnější do všech dohlédnutelných důsledků, například zda zavedením výroby elektrické energie pomocí fotovoltaických článků ve snaze snížit emise skleníkových plynů spalováním fosilních paliv naopak nebude globální oteplování posilovat, neboť samotná výroba solárních panelů způsobí uvolnění většího množství skleníkových plynů, než kolik jich provozem zařízení ušetříme.


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz