OPŽP

Dotační program pro snížení energetické náročnosti veřejných budov pro celou ČR kromě Prahy. Podporované jsou budovy ve vlastnictví obcí, měst nebo státu, jako např.: školy, školky, městské úřady, plavecké stadiony, zimní stadiony atd.. Podporovaná opatření jsou: zateplení, výměna výplní otvorů, rekuperace, změna technologie vytápění, vlastní výroba elektřiny atd.

Operační Program Životní Prostředí

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

 • funkčnost programu:                                                od roku 2014 – 2020
 • termín pro nejbližší předběžné žádosti:                od 1. 12. 2015 do 15. 4. 2016
 • termín realizace:                                                        3 roky
 • finanční alokace pro rok 2015 je:                            3 mld. Kč
 • výše dotace z uznatelných nákladů:                       40%
 • výše dotace z uznatelných nákladů:                       45% – při využití EPC

 

Příjemci podpory jsou:

Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

 

Program podporuje:

V rámci výzvy jsou podporovány následující aktivity, rozdělené do dvou hlavních větví:

A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV

B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně – termických kolektorů a instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz