OP PPR

Operační Program Praha Pól Růstu ČR

 • termín pro podání žádostí:                         od 11. 2. 2016 – 28. 2. 2017
 • termín realizace:                                           do 30 měsíců od schválení podpory maximálně však do 31. 3. 2020
 • finanční alokace pro rok 2015 je:              350 mil. Kč
 • výše dotace z uznatelných nákladů          90-95 %
 • výše celkových způsobilých výdajů:          1 000 000 Kč
 • výše celkových způsobilých výdajů:          150 000 000 Kč

 

Příjemci podpory jsou:

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

 

Program podporuje:

Přeměnu energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Celá koncepce musí být optimalizovaná z hlediska komplexní kvality budovy, kvality prostředí budovy a kvality okolí budovy dle metodiky SBToolCZ.

 

Projekty přeměny pro inteligentní budovy budou zahrnovat tyto akce:

 • příprava konceptu inteligentní budovy včetně vstupní analýza
 • zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce atd.)
 • využití izolační zeleně – výsadba zeleně zajišťující dostatečný stín pro pobytové prostory v exteriéru v letních měsících
 • využití „zelených střech“
 • výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří)
 • instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další
 • modernizace systémů HVAC (heating, ventilation, and air conditioning)
 • instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu , solárně-termické kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích objektů)
 • integrace inteligentních BMS (Building Management System) na bázi IT řešení
 • instalace systémů aktivního stínění budov
 • instalace systémů využití šedé a dešťové vody
 • instalace bezpečnostních systémů
 • instalace energeticky efektivního systému osvětlení
 • stavební úpravy prostoru (space management)
 • opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov (smart materiály)

KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz