Kotlíková dotace

kotlikova_header

Kotlíková dotace

Výměny zdrojů tepla pro rodinné domy (kotle na dřevo, uhlí, pelety, teplená čerpadla, plynové kotle).

Popis kotlíkové dotace

 • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu, emisní třída 5
 • Pokud dům nesplňuje energetickou třídu A, B, C (třída C = parametry zateplení jako dnešní novostavby), nutnost udělat mikro-opatření – dotace 20 000,-
 • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
 • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč = max. DOTACE 127 500,- Kč.
 • Datum zpětného žádání stanovuje příslušný kraj.

 

Výše podpory

Typ zdroje Výše podpory
Kotel výhradně na uhlí 70%
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa),
plynový kotel
75%
Kotle výhradně na biomasu a tepelná
čerpadla
80%

 

Poznámka:

 • kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu 55 l / kW instalovaného výkonu kotle
 • dalších 5 % dotace je možno získat při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
 • solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění

 

NA CO LZE ŽÁDAT DOTACI

image001

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektová dokumentace

 

MIKRO-OPATŘENÍ

TYP OPATŘENÍ
1 Zateplení střechy nebo půdních prostor
2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5 Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6 Dílčí výměna oken
7 Výměna vstupních a balkonových dveří
8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

Poznámka:

 • vybrané opatření vybere energetik

KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz