Smart City

Smart City – Chytré město

Koncept Smart city se snaží maximálně využít nejnovějších technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života v daném městě takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů.  Koncept Smart city se netýká pouze používaných technologií.

Klade si za cíl napomoci celkovému hospodářskému růstu měst a kvalitě jejich životního prostředí prostřednictvím jejich efektivního fungování, k čemuž patří i příznivé subjektivní vnímání života ve městě jeho občany. Využití moderních technologií v této souvislosti je technickým prostředkem k dosažení hospodářských cílů. Z technického a organizačního pohledu představuje koncept Smart city především následující prvky: Inteligentní mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie.

Do tohoto konceptu spadají schémata z oblasti:

 • Dopravy: například sdílení vozidel, kol, veřejné dopravy
 • Energií: například koncepty sdílené výroby elektrické energie
 • Veřejného prostoru: například sdílení investic a aktivit do společných projektů
 • Společenské: například sdílení obytného prostoru, stravování a podobně

Je tak možné konstatovat, že koncept chytrého města a ekonomiky sdílení je hnutím vedoucím k decentralizaci politické i ekonomické moci, k hospodárnosti a k ​​uvědomělému chování vůči prostředí, ve kterém žijeme.

Koncept chytrého města je možné rozdělit na tyto úrovně:

 • Politickou (úroveň řízení města)
 • Společenskou (úroveň obyvatel místa)
 • Technologickou (úroveň podnikatelskou)

Koncept je možné dále rozdělit podle oborů:

 • Demografický vývoj a územní plánování
 • Ekonomický a ekologický vývoj
 • Energetická koncepce
 • Doprava (udržitelná mobilita)
 • Sociální a kulturní programy pro občany

Chytré město lze stručně vymezit jako:

 • Vizionářské
 • Zaměřené na občany
 • Digitální
 • Otevřené
 • Kooperativní

KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz