Náš team

Vedení společnosti ECOTEN

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Generální ředitel
tencar@ecoten.cz
+420 736 630 021

Jiří Tencar je energetický specialista MPO 860, energetický auditor na Slovensku 321/2014-0101, autorizovaný inženýr ČKAIT 9996, autorizovaný inženýr na Slovensku SKSI 6401*I1, autorizovaná osoba SBToolCZ, expert na prověřování nemovitostí AIN 76 a dotační tituly, člen zkušební komise asociace inspektorů nemovitostí, UNMZ expert a člen evropské komise CEN/TC 325/WG 3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov, externí vyučující na katedře architektury a katedře konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT v Praze, vedoucí vývojového týmu metodiky SBToolCZ, vědecko-technický pracovník UCEEB (Univerzitní centrum pro energeticky efektivní budovy), člen expertního výboru primátorky hl.m.Prahy pro Smart Prague, garant oblasti energetika v kanceláři Smart Písek. Přizvaná osoba při provádění veřejnosprávních kontrol projektů podpořených dotačním titulem Nová zelená úsporám.

Ing. et Ing. Ján Mihalečko
Ředitel SR
mihalecko@ecoten.sk
+421 918 290 172

Ján Mihalečko vystudoval obor Konstrukce pozemních staveb na fakultě stavební ČVUT v Praze a podnikání & management v průmyslu na Masarykovým ústavu vyšších studií v Praze. Je manažer, stavební inženýr, energetický konzultant, specialista komplexní projektové přípravy.

Ing. Zuzana Tencarová
CFO

Zuzana Tencarová je inženýrem ekonomie a auditorem.


Náš team

Martin Maderák

maderak@ecoten.cz

Martin Maderák má starosti koordinaci a řízení zpracování zakázek a kontakt s klienty. Je expertem na prověřování nemovitostí AIN 79.

Ing. Jakub Červinka

cervinka@ecoten.cz

Jakub Červinka je stavební inženýr, energetický konzultant, specialista na energetické posudky, urbanistické energetické studie a stavební fyziku.

Ing. Daniela Vaníčková

vanickova@ecoten.cz

Daniela Vaníčková je stavební inženýr, energetický konzultant, specialista na energetické audity, EPC a fotovoltaiku.

Ing. Michal Mazanec

mazanec@ecoten.cz

Michal Mazanec je stavební inženýr, energetický specialista MPO 2009, specialista na PENB, Novou zelenou úsporám a studie osvětlení a oslunění.

Ing. Vojtěch Pražák     

Vojtěch Pražák je stavební inženýr, energetický konzultant, specialista na Novou zelenou úsporám, SECAP a Místní energetické koncepce.

Ing. Pavel Jahelka

Pavel Jahelka je energetický specialista MPO 1084, autorizovaný inženýr ČKAIT 10863, projektant pozemních staveb, specialista na technické dozory staveb, expert na prověřování nemovitostí AIN 77, dotačního titulu Nová zelená úsporám.

Ing. Vojtěch Čaban  

Vojtěch Čaban je stavební­ inženýr, expert na prověřování­ nemovitostí­ AIN 78, energetický konzultant, specialista komplexní­ projektové přípravy, průkazů energetické náročnosti a dotační­ho titulu Nová zelená úsporám.

Ing. Alžběta Ševčíková  

Alžběta Ševčíková je stavební inženýr, energetický konzultant, specialista na průkazy energetické náročnosti budov a dotační titul Nová zelená úsporám, energetické audity, energetické posudky. Toho času na mateřské dovolené.

Ing. Michal Scheinherr    

Michal Scheinherr je stavební inženýr – projektant a energetický specialista MPO 1809. Specialista na průkazy energetické náročnosti budov a dotační titul Nová zelená úsporám, energetické audity, energetické posudky.

Ing. Pavel Sucharda

Pavel Sucharda je stavební inženýr, energetický expert na PENB, Novou zelenou úsporám.

Jakub Toška

Jakub Toška je stavař, energetický expert – specialista na PENB a Novou zelenou úsporám.

Bc. Anna Tomyshch

Anna Tomyshch je stavař, energetický expert – specialista na PENB a Novou zelenou úsporám. Studentka magisterského oboru inteligentní budovy na ČVUT v Praze.

Bc. Eva Ratzenbeková

Eva Ratzenbeková je stavař, energetický expert – specialista na PENB a Novou zelenou úsporám. Studentka magisterského oboru architektura a stavitelství na ČVUT v Praze.

Ing. Lenka Ondrová

Lenka Ondrová je stavař, koordinátor projektů, energetický expert na PENB a Novou zelenou úsporám. Toho času na mateřské dovolené.

Ing. Norbert Glejdura

Norbert Glejdura je stavební inženýr a hlavní projektant TZB.

Ing. Monika Řízková

Monika řízková je stavební inženýr a projektant TZB.

Marek Hrubý

Marek Hrubý je stavař a projektant TZB.

Mgr. Yuliia Shankovska

Yuliia Shankovska je stavební inženýr, projektant TZB.

Ing. arch. Martin Tomášek

Martin Tomášek je architekt, projektant.

Ing. Marek Machač

Marek Machač je stavební inženýr, projektant.

Bc. Kryštof Melkes

Kryštof Melkes je architekt-stavební inženýr, projektant. Student magisterského oboru architektura a stavitelství na ČVUT v Praze.

Sagnik Bhattachrjee A.M. ASCE (CTO/CPO v ECOTEN urban comfort)

Sagnik Bhattachrjee je inženýr se zaměřením na životní prostředí a je specialistou na dynamické simulace tepelného komfortu ve městech a tvorbu mapy identifikující možnou zranitelnost měst především z pohledu změny klimatu.

Yuk Ming Chui

Yuk Ming Chui je inženýr se zaměřením na životní prostředí a je specialistou na dynamické simulace tepelného komfortu ve městech.

Dominika Krausková

Dominika Krasková je inženýr se zaměřením na životní prostředí a je specialistou na tvorbu map identifikujících možnou zranitelnost měst především z pohledu změny klimatu.

Kamila Kováčová

Kamila Kováčová se stará o administrativní zázemí.

Monika Švejdová

Monika Švejdová se stará o administrativní zázemí.