Náš team

Vedení společnosti ECOTEN

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Generální ředitel
tencar@ecoten.cz
+420 736 630 021

Jiří Tencar je energetický specialista MPO 860, energetický auditor na Slovensku 321/2014-0101, autorizovaný inženýr ČKAIT 9996, autorizovaný inženýr na Slovensku SKSI 6401*I1, autorizovaná osoba SBToolCZ, expert na prověřování nemovitostí AIN 76 a dotační tituly, člen zkušební komise asociace inspektorů nemovitostí, UNMZ expert a člen evropské komise CEN/TC 325/WG 3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov, externí vyučující na katedře architektury a katedře konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT v Praze, vedoucí vývojového týmu metodiky SBToolCZ, vědecko-technický pracovník UCEEB (Univerzitní centrum pro energeticky efektivní budovy), člen expertního výboru primátorky hl.m.Prahy pro Smart Prague, garant oblasti energetika v kanceláři Smart Písek. Přizvaná osoba při provádění veřejnosprávních kontrol projektů podpořených dotačním titulem Nová zelená úsporám.

Ing. et Ing. Ján Mihalečko
Ředitel SR
mihalecko@ecoten.sk
+421 918 290 172

Ján Mihalečko vystudoval obor Konstrukce pozemních staveb na fakultě stavební ČVUT v Praze a podnikání & management v průmyslu na Masarykovým ústavu vyšších studií v Praze. Je manažer, stavební inženýr, energetický konzultant, specialista komplexní projektové přípravy.


Náš team

Ing. Lenka Ondrová      

ondrova@ecoten.cz

Lenka Ondrová je stavební­ inženýr se zaměření­m na technická zařízení­ budov, specialista na průkazy energetické náročnosti budov a dotační­ titul Nová zelená úsporám.

Ing. arch. Pavel Šulc, Ph.D.

sulc@ecoten.cz

Pavel Šulc je autorizovaný architekt ČKA 4395, expert na adaptace budov, 3D návrhy exteriérů a interiéru budov, architektonické a krajinné koncepce, zastupitel udržitelné architektury

Ing. Martin Roman

roman@ecoten.cz

Martin Roman je energetickým auditorem na Slovensku, certifikovaný projektant pasivních domů (Passivhaus Institut Darmstadt), stavební­ inženýr, stavební fyzik, specialista na monitoring a optimalizaci spotřeb energií­ a komplexní­ tepelně technické řešení stavební­ch detailů.

Specializuje se na energetické audity, energetické posudky, dotační tituly Operační program kvalita životního prostředí (SK) a hodnocení LCC a LCA.

Martin Maderák

maderak@ecoten.cz

Martin Maderák má starosti koordinaci a řízení zpracování zakázek a kontakt s klienty. Je expertem na prověřování nemovitostí AIN 79.

Ing. Michal Rohlena      

Michal Rohlena je stavební inženýr, specialista SEAP – strategický plán udržitelné energie, Ph.D. kandidát na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví na fakultě stavební ČVUT v Praze. Specialista na dotační programy „kotlíkovka“ a Nová zelená úsporám.

Ing. Alžběta Ševčíková     

Alžběta Ševčíková je stavební inženýr, energetický konzultant, specialista na průkazy energetické náročnosti budov a dotační titul Nová zelená úsporám, energetické audity, energetické posudky.

Ing. Pavel Jahelka

Pavel Jahelka je energetický specialista MPO 1084, autorizovaný inženýr ČKAIT 10863, projektant pozemních staveb, specialista na technické dozory staveb, expert na prověřování nemovitostí AIN 77, dotačního titulu Nová zelená úsporám.

Ing. Vojtěch Čaban  

Vojtěch Čaban je stavební­ inženýr, expert na prověřování­ nemovitostí­ AIN 78, energetický konzultant, specialista komplexní­ projektové přípravy, průkazů energetické náročnosti a dotační­ho titulu Nová zelená úsporám.

Ing. arch. Kristýna Klucová     

Kristýna Klucová je architekt, energetický konzultant, expert na prověření nemovitostí, specialista na pasportizace staveb.

Ing. Michal Scheinherr    

Michal Scheinherr je stavební inženýr – projektant a energetický konzultant. Specialista na průkazy energetické náročnosti budov a dotační titul Nová zelená úsporám, energetické audity, energetické posudky.

Ing. Jan Kinzel

Jan Kinzel  je energetický specialista MPO 1763 a stavební inženýr – specialista na komplexní tepelně technické řešení stavebních detailů, energetický konzultant zaměřený na nízkoenergetické, pasivní a nulové budovy. Specialista na dotační tituly OP PIK, OP ŽP a OP KŽP (SK).

Ing. Karel Beran      

Karel Beran je stavební inženýr – projektant a energetický konzultant. Specialista na průkazy energetické náročnosti budov, dotační titul Nová zelená úsporám, OP PIK, OP ŽP a OP KŽP (SK), energetické posudky a audity.

Sagnik Bhattachrjee A.M. ASCE

Sagnik Bhattachrjee je inženýr se zaměřením na životní prostředí a je specialistou na dynamické simulace tepelného komfortu ve městech a tvorbu mapy identifikující možnou zranitelnost měst především z pohledu změny klimatu.

Ing. Michal Mazanec

Michal Mazanec je stavební inženýr, energetický expert – specialista na dotační program Nová zelená úsporám a specialista na výpočty denního osvětlení, proslunění a umělého osvětlení.

Clément Imbert

Clément Imbert je inženýr se zaměřením na životní prostředí – specialistou na dynamické simulace tepelného komfortu ve městech.

Ing. Štefan Tomašák

Štefa Tomašák je stavební inženýr specializující se na rekonstrukce.

Ing. Michal Strnad

Michal Strnad je stavební­ inženýr, energetický konzultant, specialista na projekční­ činnost, rozpočty a dotační­ titul „kotlíkovka“ a Nová zelená úsporám.

Ing. Norbert Glejdura

Norbert Glejdura je stavební inženýr se zaměřením na technické zabezpečení budov a analýzy LCA a LCC.

Ing. Viktórie Tothová

Viktórie Tothová je stavební inženýr a energetický konzultant – specialista na SBToolCZ, průkazy energetické náročnosti a dotačního programu Nová zelená úsporám.

Majed Tafech

Majed Tafech je stavební inženýr s dlouholetou praxí v Africe a na blízkém východě.

Bc. Anna Šimková

Anna Šimková je stážistkou, student magisterského studia Architektura a Stavitelství na fakultě stavební ČVUT v Praze.

Bc. Zuzana Plojharová

Zuzana Plojharová je stážistou, student magisterského studia Budovy a prostředí se zaměřením na TZB na fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Bc. Monika Řízková

Monika Řízková je stážista, student magisterského studia Budovy a prostředí se zaměřením na TZB na fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Bc. Lucie Mihálová

Lucie Mihálová je stážistkou, student magisterského studia Budovy a prostředí na fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Bc. Markéta Míšková

Markéta Míšková je stážistkou, student magisterského studia Budovy a prostřední na fakultě stavební a na fakultě architektury, ČVUT v Praze