Bytové domy

 Stručný soupis důležitých parametrů 


Pouze pro bytové domy

Pro rok 2016:

 • Příjem žádostí: od 15. 5. 2016
 • Ukončení příjmu žádostí: do 31. 10. 2021,nebo vyčerpání finančních prostředků
 • Finanční obnos pro čerpání je: 27 mld. Kč – prodej emisních povolenek (AAU)

Oblasti podpory:

 • Rekonstrukce zahrnující zateplení a výměnu oken
 • Efektivní využití zdrojů energie

image013

Oblast A (rekonstrukce zahrnující zateplení a výměnu otvorových výplní) 

Podmínky:

 • Kolaudace do 1. 7. 2007
 • Minimálně 4 bytové jednotky
 • Dotace je max. 30% z uznatelných nákladů

Celkové částky dotace:

Dotace A.0 A.1 A.2
Požadovaná úspora primární energie 20% 30% 40%
Požadovaná energetická třída C A – B
Zateplení obvodových stěn 430 430 510
Zateplení šikmé či ploché střechy 380 380 450
Výměna výplni stavebních otovrů 1 250 1 250 1 500
Zateplení podlahy na terénu 500 500 600
Osttaní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a
nevytápěným prostorem,…)
200 200 240
kč / m²

 

Poznámka:

 • Pro budovu v památkové zóně, nebo památkově chráněnou je dotace zvýšena o 30%
 • Zpětné čerpání dotace pouze pro stavební úpravy provedené od 1. 1. 2015

Hodnocení dle PENB                                    Bez názvu

 


image008

Oblast C .1 (instalace zdrojů vytápění společně se stavebními úpravami z oblasti A (zateplení))

Podmínky:

 • Výměna pouze pro zdroje na tuhá paliva – neekologická (uhlí, koks, mazut)
 • Výměna elektrického vytápění pouze za tepelné čerpadlo
 • Výměna plynového vytápění za plynové čerpadlo, nebo kogenerační jednotku
 • Dotace je max. 30% z uznatelných nákladů
Dotace na zdroj vytápění
Oblast Typ zdroje Dotace/ bytová jednotka
C.1.1 Samočinný kotel na biomasu 25 000 Kč
C.1.2 Tepelné čerpadlo voda – voda 25 000 Kč
C.1.3 Tepelné čerpadlo země – voda 25 000 Kč
C.1.4 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 15 000 Kč
C.1.5 Plynový kondenzační kotel 10 000 Kč
C.1.6 Napojení na dálkové zásobování teplem 7 000 Kč
C.1.7 Plynové tepelné čerpadlo 20 000 Kč
C.1.8 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 25 000 Kč

image025

Oblast C.2 ( samostatná výměna zdrojů vytápění ) 

Podmínky:

 • Výměna pouze pro zdroje na tuhá paliva – neekologická (uhlí, koks, mazut)
 • Výměna elektrického vytápění pouze za tepelné čerpadlo
 • Výměna plynového vytápění za plynové čerpadlo, nebo kogenerační jednotku
 • Uem ≤ 1,5 x UemR
 • Dotace je max. 25% z uznatelných nákladů
Dotace na zdroj vytápění
Oblast Typ zdroje Dotace/ bytová jednotka
C.2.1 Samočinný kotel na biomasu 170 000 Kč
C.2.2 Tepelné čerpadlo voda – voda 21 000 Kč
C.2.3 Tepelné čerpadlo země – voda 21 000 Kč
C.2.4 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 13 000 Kč
C.2.5 Plynový kondenzační kotel 8 000 Kč
C.2.6 Napojení na dálkové zásobování teplem 6 000 Kč
C.2.7 Plynové tepelné čerpadlo 17 000 Kč
C.2.8 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 21 000 Kč

image029

image033

Oblast C.3 + C.4 (Termické a fotovoltaické systémy, rekuperace  )

 • Dotace je max. 30% z uznatelných nákladů při kombinaci s OBLASTÍ A
 • Dotace je max. 25% z uznatelných nákladů při samostatné žádosti
Dotace na solární systém
Oblast Typ zdroje Dotace/ bytová jednotka
C.3.1 Solární technické systémy 7 500 Kč

 

Dotace na solární systém
Oblast Typ zdroje Dotace/ bytová jednotka
C.3.2 Fotovoltaické systémy 12 500 Kč

 

Dotace na systém větrání
Oblast Typ zdroje Dotace/ bytová jednotka
C.4.1 Centrální systém větrání se ZZT 25 000 Kč
C.4.2 Decentrální systém větrání se ZZT 20 000 Kč

 


KONTAKT
Martin Maderák
+420 731 128 793
info@ecoten.cz