Energetický management

Energetický management

Energetický management můžeme charakterizovat jako systematický proces monitorování, kontrolování a provádění opatření směřujících ke snižování spotřeb energie, snížení jejich energetické náročnosti a zlepšování energetické účinnosti.

K dosažení tohoto cíle se především využívá metoda Monitoring and Targeting (M & T).

Monitoring and Targeting (M & T)

Monitoring a Targeting je metoda pro pravidelné shromažďování provozních údajů daného objektu, jeho současných úrovní spotřeb energie s cílem odhalit a vyřešit anomálie ve spotřebě nebo ve výdajích. Vychází z principu „nemůžete řídit to, co neměříte“. M & T také poskytuje cenné sekundární informace, které mohou být použity pro rozpočtové prognózy, porovnávání a ověřování úspor energie.

Přínosy energetického managementu:

 • Soustavná kontrola dodavatelů energií a smluvních podmínek
 • Analýza trhu s energiemi a výběr dodavatele na elektronických aukcích
 • Monitoring & Targeting
 • Při objevení extrémů v spotřebách je možné okamžitě reagovat a zabránit velkým škodám
 • Poznání skutečnosti významně napomáhá při návrhu racionalizačních opatření
 • Plánování spotřeb energií a souvisejících nákladů
 • Okamžitý přístup pro všechny pracovníky na internetu
 • Snížení nákladů na energie
 • Environmentální přínosy
 • Zvýšení konkurenceschopnosti

Nejčastější problémy:

 • Ve firmách se nesleduje nic – jen výška faktur
 • Podrobně se sledují spotřeby a náklady podle faktur
 • spotřeby nejsou strukturované a adresní
 • je zde problém dělat komplexnější analýzy
 • Spotřeby energií nejsou měřeny nebo jsou měřeny jen částečně
 • nevíme rozdělit např. spotřebu elektřiny na běžný provoz a klimatizační jednotky
 • nevíme vypočítat účinnost zdroje tepla – nevíme lokalizovat problém
 • někdy existují měřiče, ale nikdo neví, co měří
Pokud měříme, víme analyzovat spotřeby & náklady a navrhovat racionálnější opatření.

 


KONTAKT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
+420 736 630 021
tencar@ecoten.cz