Co nabízíme

Co nabízíme

Vzájemnou spoluprací klienta, architekta a energetika upravíme, exteriér a interiér domu. Díky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM se zaměřujeme zejména na exteriéry domu. Pro EXTERIÉRY domu máme speciální nabídku. Konzultaci s architektem a čtyři návrhy exteriéru domu ve 3D za výborné ceny.

Ukázka návrhu:

Arch. návrhy

Arch. návrhy (pdf soubor)

 

Cena je dána složitostí domu, viz níže.

Tvarově jednoduchý dům                                                                                         8 000,- Kč

Tvarově složitější dům                                                                                             10 000,- Kč

Tvarově složitý dům                                                                                                 12 000,- Kč

Poznámka: cena je konečná

Tvarová složitost domu

Tvarová složitost domu (pdf sobor)


KONTAKT:
Ing. arch. Pavel Šulc Ph.D.
+420 776 104 508
sulc@ecoten.cz