Tepelný ostrov města – SEAP, Smart City

Tepelný ostrov města

Tepelný ostrov města

Tepelný ostrov města Více informací najdete zde.

SEAP

SEAP

SEAP – Energetický akční plán města řeší koncepčním přístupem nakládání s energií a činnosti vedoucí ke snížení energetické spotřeby. Snížení spotřeby energií vede ke zlepšení životního prostředí nejen s ohledem na emise CO2, ale i prašnost a náklady za energie. Na základě environmentálně-ekonomického hodnocení je možné rozhodnout, která opatření budou efektivní a budou mít přínos pro město i z ekonomického hlediska.

Smart City

Smart City

Koncept Smart city – Chytré město se snaží maximálně využít nejnovějších technologií pro ovlivňování kvality života v daném městě takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů.